Thứ Bảy, 27 tháng 12, 2014

Sách lập trình android tiếng việt bài 6:XML trong Android (tiếp)

(Veda)Xin cào các bạn, hôm nay sách lập trình android tiếng việt sẽ giới thiệu với các bạn bài 5:XML trong Android phần 2
B3: Bên khung Package Explore bên trái đi tới thư mục res, bạn sẽ thấy có 3 thư
mục con:


- drawable: thư mục chứa các hình ảnh để làm icon hoặc tài nguyên cho giao
diện...
- layout: chứa các file xml để thiết kế giao diện.
- values: chứa các giá trị sử dụng trong ứng dụng được bạn định nghĩa, như các
dòng ký tự (string), các màu (color), các themes...
B4:Vào thư mục layout, chọn file main.xml và gõ đoạn code sau vào thay cho toàn
bộ nội dung có sẵn (Eclipse hỗ trợ kéo thả cho xml nhưng theo mình không nên sử
dụng):
Mã:
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<LinearLayout
xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/andro
id"
android:orientation="vertical"
android:layout_width="fill_parent"
android:layout_height="fill_parent"
>
<EditText
android:id="@+id/edit_text"
android:layout_width="fill_parent"
android:layout_height="wrap_content"
android:hint="@string/edit_hint"
/>
<TextView
android:id="@+id/text_view"
android:layout_width="fill_parent"
android:layout_height="wrap_content"
android:textColor="@color/text_color"
android:textSize="28px"
android:typeface="monospace"
/>
</LinearLayout>
Trong đoạn XML này chúng ta khai báo một Linear Layout với 2 thành phần con
của nó là 1 Edit Text (dùng để gõ xâu ký tự) với 1 Text View (hiển thị xâu ký tự).
Linear Layout được khai báo với từ khóa orientation nhằm chỉ ra chiều sắp xếp của
2 thành phần con là chiều dọc. Còn với layout_width, layout_height các bạn có thể
cho giá trị bằng "fill_parent" hoặc "wrap_content" để thông báo thành phần này sẽ
có chiều rộng (dài) phủ đầy thành phần cha hoặc chỉ vừa bao đủ nội dung.
Trong Edit Text và Text View các bạn có thể thấy có từ khóa id, từ khóa này cho
phép khai báo id của các thành phần để lấy về trong code (sẽ đề cập sau).
Ngoài ra từ khóa hint trong Edit Text cho phép hiện ra phần nội dung mờ khi Edit
Text vẫn chưa có ký tự nào. "@string/edit_hint" thông báo lấy trong file
strings.xml xâu có tên là edit_hint.
Còn textColor của Text View thì thông báo đoạn ký tự sẽ được hiển thị với màu
lấy trong file colors.xml, textSize chỉ ra cỡ chữ bằng 28 pixel và typeface chỉ ra
kiểu chữ là monospace
B5:Vẫn trong thư mục res, vào values và chọn file strings.xml. Bố sung thêm dòng
định nghĩa cho edit_hint như sau:
Mã:
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<resources>
<string name="hello">Hello World, Example!</string>
<string name="app_name">Example 1</string>
<string name="edit_hint">Enter the work
here</string>
</resources>
B6:Trong thư mục values, tạo file colors.xml (chuột phải vào thư mục, chọn New -
> Android XML File, và lưu ý chữ s, không phải là color.xml). Gõ nội dung cho
file như sau:
Mã:
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<resources>
<color name="text_color">#ff3300</color>
</resources>
OK, vậy là bạn đã tạo một màu mới cho dòng chữ sẽ được hiển thị trong Text
View (ff3300 là mã hexa của màu đỏ). Thực chất bạn hoàn toàn có thể gõ thẳng
Mã:
android:textColor="#ff3300"
trong file main.xml mà không cần tạo mới file colors.xml, nhưng mục đích của
XML trong Android chính là để hỗ trợ nâng cấp chỉnh sửa dễ dàng. Nếu sau này
bạn muốn sửa màu của dòng text thì chỉ cần vào colors.xml thay đổi thay vì mò
mẫm trong main.xml (có thể rất dài nếu giao diện phức tạp).
Các thành phần trên mới chỉ là các phần cơ bản của XML. Ngoài ra các bạn có thể
khai báo thêm về Animation, Style và Theme (phức tạp hơn nhiều nên mình không
giới thiệu trong phần cơ bản này).
B7: Vậy là chúng ta đã hoàn thiện phần giao diện với XML, giờ đến viết code để
xử lý các sự kiện cho các thành phần:
=> vào thư mục src (source code của project) => at.exam => Example.java, gõ nội
dung code sau vào:
Mã:
package at.exam;
import android.app.Activity;
import android.os.Bundle;
import android.view.KeyEvent;
import android.view.View;
import android.view.View.OnKeyListener;
import android.widget.EditText;
import android.widget.TextView;
public class Example extends Activity {
/** Called when the activity is first created. */
@Override
public void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
super.onCreate(savedInstanceState);
//Thiết lập giao diện lấy từ file main.xml
setContentView(R.layout.main);
//Lấy về các thành phần trong main.xml thông
qua id
final EditText edit = (EditText)
findViewById(R.id.edit_text);
final TextView text = (TextView)
findViewById(R.id.text_view);
//Thiết lập xử lý cho sự kiện nhấn nút giữa của
điện thoại
edit.setOnKeyListener(new OnKeyListener() {
@Override
public boolean onKey(View v, int keyCode,
KeyEvent event) {
if (event.getAction() ==
KeyEvent.ACTION_DOWN
&& keyCode ==
KeyEvent.KEYCODE_DPAD_CENTER) {
text.setText(edit.getText().toString());
edit.setText("");
return true;
}
else {
return false;
}
}
});
}
}
Cảm ơn các bạn đã theo dõi Sách lập trình android tiếng việt!!!
Nguồn:(Veda-sưu tầm)

Thứ Ba, 23 tháng 12, 2014

Sách lập trình android tiếng việt bài 5:XML trong Android:

(Veda)Xin cào các bạn, hôm nay sách lập trình android tiếng việt sẽ giới thiệu với các bạn bài 4:XML trong Android:

Không giống như lập trình java thông thường, lập trình android ngoài các lớp được
viết trong *.java còn sử dụng XML để thiết kế giao diện cho ứng dụng. Tất nhiên
bạn hoàn toàn có thể thiết kế 1 giao diện như ý muốn mà không cần tới bất cứ 1
dòng XML nào, nhưng sd XML sẽ đơn giản công việc đi rất nhiều. Đồng thời sd
XML sẽ giúp việc chỉnh sửa ứng dụng sau này trở nên dễ dàng.
Về nguyên tắc, khi lập trình ứng dụng ta thiết kế giao diện bằng XML và cài đặt
các xử lý khi tương tác với giao diện trong code.
1 số thành phần cơ bản trong Android:
1.Các layout:
Layout được dùng để quản lý các thành phần giao diện khác theo 1 trật tự nhất
định.
- FrameLayout: Layout đơn giản nhất, thêm các thành phần con vào góc trên bên
trái của màn hình.
- LinearLayout: thêm các thành phần con theo 1 chiều nhất định (ngang hoặc dọc).
Đây là layout được sử dụng nhiều nhất.
- RelativeLayout: thêm các thành phần con dựa trên mối quan hệ với các thành
phần khác hoặc với biên của layout.
- TableLayout: thêm các thành phần con dựa trên 1 lưới các ô ngang và dọc.
- AbsoluteLayout: thêm các thành phần con dựa theo tọa độ x, y.
Layout được sử dụng nhằm mục đích thiết kế giao diện cho nhiều độ phân giải.
Thường khi lập trình nên kết hợp nhiều layout với nhau để tạo ra giao diện bạn
mong muốn.
2.XML unit:
Để hiểu được các thành phần cơ bản của XML cũng như việc sử dụng XML kết
hợp với code, ta sẽ đi xây dựng thử một chương trình đơn giản.
Yêu cầu: Xây dựng 1 ứng dụng cho phép gõ 1 nội dung vào rồi hiển thị ra nội dung
đó ở bên dưới.
B1: Khởi tạo 1 project (ở đây sử dụng Eclipse để minh họa).
Vào thẻ File -> New -> Android Project. Nếu bạn mới lập trình Android lần đầu thì
có lẽ dòng Android Project sẽ không hiện ra, khi đó xuống phía cuối chọn Other
rồi vào Android -> Android Project.

B2: Điền thông tin cho project
Project name: Example 1
Build Target: Chọn Android 1.5 (mới nhất là 2.1 nhưng hiện tại bạn chưa cần quan
tâm )
Application name: Example 1
Package name: at.exam
Create Activity: Example
=> Kích nút Finish.
Cảm ơn các bạn đã theo dõi Sách lập trình android tiếng việt!!!
Nguồn:(Veda-sưu tầm)

Sách lập trình android tiếng việt bài 4 - Android Activity Life Cycle.

(Veda)Xin cào các bạn, hôm nay sách lập trình android tiếng việt sẽ giới thiệu với các bạn bài 4: Android Activity Life Cycle:
Như mình đã giới thiệu ở các bài trước , Actitvity là thành phần quan trọng nhất và đóng vai
trò chính trong xây dựng ứng dụng Android. Hệ điều hành Android quản lý
Activity theo dạng stack: khi một Activity mới được khởi tạo, nó sẽ được xếp lên
đầu của stack và trở thành running activity, các Activity trước đó sẽ bị tạm dừng
và chỉ hoạt động trở lại khi Activity mới được giải phóng.
Activity bao gồm 4 state:
- active (running): Activity đang hiển thị trên màn hình (foreground).
- paused: Activity vẫn hiển thị (visible) nhưng không thể tương tác (lost focus).
VD: một activity mới xuất hiện hiển thị giao diện đè lên trên activity cũ, nhưng
giao diện này nhỏ hơn giao diện của activity cũ, do đó ta vẫn thấy được 1 phần
giao diện của activity cũ nhưng lại không thể tương tác với nó.
- stop: Activity bị thay thế hoàn toàn bởi Activity mới sẽ tiến đến trạng thái stop
- killed: Khi hệ thống bị thiếu bộ nhớ, nó sẽ giải phóng các tiến trình theo nguyên
tắc ưu tiên. Các Activity ở trạng thái stop hoặc paused cũng có thể bị giải phóng và
khi nó được hiển thị lại thì các Activity này phải khởi động lại hoàn toàn và phục
hồi lại trạng thái trước đó.
Biểu đồ miêu tả Activity state 
Android Activity Life Cycle:
Như mình đã giới thiệu ở trên , Actitvity là thành phần quan trọng nhất và đóng vai
trò chính trong xây dựng ứng dụng Android. Hệ điều hành Android quản lý
Activity theo dạng stack: khi một Activity mới được khởi tạo, nó sẽ được xếp lên
đầu của stack và trở thành running activity, các Activity trước đó sẽ bị tạm dừng
và chỉ hoạt động trở lại khi Activity mới được giải phóng.
Activity bao gồm 4 state:
- active (running): Activity đang hiển thị trên màn hình (foreground).
- paused: Activity vẫn hiển thị (visible) nhưng không thể tương tác (lost focus).
VD: một activity mới xuất hiện hiển thị giao diện đè lên trên activity cũ, nhưng
giao diện này nhỏ hơn giao diện của activity cũ, do đó ta vẫn thấy được 1 phần
giao diện của activity cũ nhưng lại không thể tương tác với nó.
- stop: Activity bị thay thế hoàn toàn bởi Activity mới sẽ tiến đến trạng thái stop
- killed: Khi hệ thống bị thiếu bộ nhớ, nó sẽ giải phóng các tiến trình theo nguyên
tắc ưu tiên. Các Activity ở trạng thái stop hoặc paused cũng có thể bị giải phóng và
khi nó được hiển thị lại thì các Activity này phải khởi động lại hoàn toàn và phục
hồi lại trạng thái trước đó.

Biểu đồ miêu tả Activity state
Vòng đời của Activity:
- Entire lifetime: Từ phương thức onCreate( ) cho tới onDestroy( )
- Visible liftetime: Từ phương thức onStart( ) cho tới onStop( )
- Foreground lifetime: Từ phương thức onResume( ) cho tới onPause( )
Khi xây dựng Actitvity cho ứng dụng cần phải viết lại phương thức onCreate( ) để
thực hiện quá trình khởi tạo. Các phương thức khác có cần viết lại hay không tùy
vào yêu cầu lập trình.
Cảm ơn các bạn đã theo dõi Sách lập trình android tiếng việt!!!
Nguồn:(Veda-sưu tầm)

Thứ Hai, 22 tháng 12, 2014

Hacotab ngôi trường trong mơ cho những bạn sinh viên

Trường Cao đẳng nghề Công nghệ & Kinh tế Hà Nội (HACOTAB) trực thuộc Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội được thành lập theo quyết định số 594/QĐ-LĐTBXH.
Nhà trường có mô hình đào tạo khép kín (Nhà trường – Sinh viên – Doanh nghiệp). Cơ sở vật chất gồm các khu giảng đường, hội trường, thực hành, giáo dục thể chất, ký túc xá, vui chơi thành chuỗi liên kết với trang thiết bị hiên đại, đồng bộ. Đội ngũ giảng viên là các tiến sĩ, thạc sĩ đã từng giảng dạy tại các trường của Anh, Pháp, Mỹ, Nhật, Ấn Độ,… với mục đích tạo ra nguồn nhân lực có trình độ chuyên môn và khả năng làm việc cao, có kỷ luật và đạo đức tốt đáp ứng nhu cầu thị trường trong nước và quốc tế.
1.   Tầm nhìn
 Mục tiêu của trường Cao đẳng nghề Công nghệ & Kinh tế Hà Nội là trở thành một trong những trường hàng đầu của Việt Nam về đào tạo nghề gắn liền với Doanh nghiệp và việc làm sau khi ra trường. Sinh viên của Nhà trường sẽ có trình độ chuyên môn cao, ý thức kỷ luật, tác phong công nghiệp, khả năng làm việc độc lập cao, đáp ứng nhu cầu của nền công nghiệp hoá, hiện đại hoá.     
2. Phương châm đào tạo
Học xong phải làm tốt được công việc: Thông qua việc liên kết giữa Nhà trường và Doanh nghiệp, sinh viên có thể đi thực tập ngay từ năm đầu tiên vào trường. Điều này sẽ giúp sinh viên có kinh nghiệm làm việc ngay trong thời gian học tập, khi ra trường, có thể đảm nhận tốt được công việc mà không cần qua thời gian học việc. Do vậy Nhà trường phân bổ gần 70% thời gian đào tạo cho sinh viên thực hành và thực tập, kiến tập tại các doanh nghiệp hoặc thực tập với các đơn vị trong trường (được trả lương).
3. Các ngành nghề đào tạo trong năm học 2011 – 2012
Hệ cao đẳng: Tổng thời gian đào tạo 3 năm
3.1. Quản trị doanh nghiệp: Chương trình trang bị những kiến thức thực tiễn trong công tác quản trị doanh nghiệp như: marketing, nhân sự, tài chính, chứng khoán,…
Mục tiêu: Sau khi ra trường sinh viên có thể tự thành lập, điều hành Doanh nghiệp hoặc làm việc tại các đơn vị trong Doanh nghiệp như phòng kinh doanh, phòng nhân sự, phòng tài chính, đầu tư hoặc làm trong các đơn vị hành chính sự nghiệp nhà nước
3.2. Thương mại điện tử: Chương trình trang bị những kiến thức thực tiễn trong kinh doanh thông qua các phương tiện truyền thông, gián tiếp.
Mục tiêu: Hoàn thành chương trình đào tạo, người học có khả năng: độc lập thực hiện các nghiệp vụ kinh doanh qua mạng, có khả năng tổ chức làm việc theo nhóm; vận dụng được những kiến thức kinh doanh thương mại, kiến thức công nghệ thông tin; Có thể tham gia thực tập và làm việc gia tăng thu nhập bằng công việc làm trên mạng ngay từ học kỳ đầu tiên.

3.3. Quản trị cơ sở dữ liệu: Môn học nhằm cung cấp cho sinh viên kiến thức về công nghệ thông tin và các ứng dụng của nó; các hệ quản trị cơ sở dữ liệu (QTCSDL); các thành phần của một hệ QTCSDL và chức năng của chúng.
Mục tiêu: Nắm vững các kiến thức cơ bản về cơ sở dữ liệu, hệ quản trị cơ sở dữ liệu, cơ sở dữ liệu phân bố. Có đủ kiến thức về khoa học kỹ thuật làm nền tảng cho việc nắm bắt đầy đủ quy trình quản trị, khai thác các hệ thống dữ liệu vừa và nhỏ đạt hiệu quả cao. Có khả năng phân tích, đánh giá và đ­ưa ra giải pháp xử lý các sự cố, tình huống trong hệ thống cơ sở dữ liệu. Sinh viên ra trường có thể làm CNTT trong tất cả các loại hình Doanh nghiệp, làm trong các Doanh nghiệp về công nghệ thông tin, phần mềm.

3.4. Kế toán doanh nghiệp: Chương trình đào tạo những kiến thức thực tế và hiện đại về kế toán, kiểm toán trong các Doanh nghiệp, đặc biệt là các Doanh nghiệp nước ngoài.
Mục tiêu: Khi ra trường, sinh viên trở thành những chuyên gia kế toán của các Doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế; tham gia vào công tác kiểm toán của các tập đoàn kiểm toán quốc tế. Sau một thời gian, có thể đảm nhận các chức vụ cao hơn như: kế toán trưởng, trưởng phòng tài chính kế toán, phó giám đốc, giám đốc tài chính; làm dịch vụ tư vấn về kế toán, tài chính cho các đơn vị.
4.      Lợi ích của sinh viên khi tham gia học tại trường
Nhà trường cam kết 100% sinh viên tốt nghiệp tại trường có việc làm trước và ngay sau khi tốt nghiệp
  • Môi trường học thân thiện và hiện đại. 100% sinh viên được ở ký túc xá hiện đại, căng tin khép kín để giảm chi phí cho sinh viên khi theo học tại Nhà trường.
  • Nhà trường cam kết đào tạo sát với thực tiễn của xã hội. Các Doanh nghiệp nhận học viên của Nhà trường cũng tham gia đào tạo cho sinh viên
  • Đội ngũ giảng viên nhiều kinh nghiệm, tâm huyết, được đào tạo và đã làm việc tại các nước phát triển như Mỹ, Ấn Độ, Pháp, Nhật,…
  • Nhà trường sẽ bố trí cho học viên có thể đi làm thêm có thu nhập tại các Doanh nghiệp ngay trong năm đầu
  • Phụ huynh có thể quản lý được toàn bộ việc học tập của con em mình bằng việc ứng dụng CNTT của Nhà trường
Nhiều trường nước ngoài có uy tín chấp nhận chương trình học của Nhà trường như: Trường Đại học Oxford Brooks (Anh Quốc), Morpheur Gobal University (USA), Học Viện Quản lý và sau đại học Arihant (Ấn Độ), trường Raffle Singapore,…nên học viên có thể học chuyển tiếp theo mô hình 2 + 2 để lấy bằng Cử Nhân và 2 + 3 để lấy bằng Thạc sỹ
Sau 3 năm sinh viên có thể có 2 bằng: bằng Cao đẳng của Trường Cao đẳng nghề Công nghệ & Kinh tế Hà Nội và bằng Đại học (học trực tuyến) của các trường Đại học có uy tín tại nước ngoài đã ký kết hợp tác với Nhà trường.
Học viên có thể học liên thông 1,5 năm để lấy bằng Đại học trong nước.
Được tự do lựa chọn các môn giáo dục thể chất hiện đại như: khiêu vũ, bóng bàn, bóng đá, cầu lông, bơi lội, aerobic, cờ vua,…
100% học viên tốt nghiệp tại Trường HACOTAB đều ứng dụng thành thạo CNTT trong công việc và có bằng tiếng Anh Quốc tế TOEIC 350 điểm trở lên.
Học viên có cơ hội được tham gia thực tập sinh tại nước ngoài với mức thu nhập rất hấp dẫn
5. Điều kiện nhập học: Tốt nghiệp THPT hoặc tương đương.
6. Địa chỉ liên hệ
Trung tâm đào tạo chất lượng cao Hacotab
Điện thoại: (04) 3.9947382  *  Email: duhocebt@gmail.com 

Địa chỉ: Số 202 Hồ Tùng Mậu, Từ Liêm, Hà Nội

Nguồn:Hacotab

Chủ Nhật, 21 tháng 12, 2014

Sách lập trình android tiếng việt bài 3 - Device của Android

(Veda)Hôm nay sách lập trình android tiếng việt sẽ giới thiệu với các bạn bài 3: Device của Android. 
Device cũng là một chức năng hữu ích nữa trong Android giúp bạn quản lý thiết bị
ảo cũng như thật của mình. Mở Device bằng cách vào Window -> Show View ->
Device hoặc vào Window -> Show View -> Others -> Android -> Device.
Chức năng mình thường sử dụng nhất của device là Screen Capture, cực kỳ tiện để

lấy ảnh minh họa làm thuyết trình hoặc giới thiệu trên Google Market.
III.Một số thủ thuật trong Android và Eclipse:
1.Hiển thị tiếng Việt:
Window -> Preferences -> General -> Workspace.
Trong Workspace phần Text File Encoding chọn Other -> UTF-8.
2.Tự động sổ code:
Tổ hợp phím kinh điển Ctrl + Space (điều kỳ lạ là khá nhiều người không biết).
3.Comment:
Ctrl + "/": tự động thêm cụm "//" vào đầu dòng (ko tiện lắm).
Ctrl + Shift + "/": tự động thêm "/* */" vào cụm được bôi đen.
Ctrl + Shift + "\": tự động bỏ "/* */" vào cụm được bôi đen.
4.Override:
Đôi lúc bạn muốn Override phương thức của một lớp có sẵn, ko lẽ chúng ta sẽ đi
tìm tên phương thức trên mạng và gõ đúng lại như thế? Nhiều bạn đã gặp lỗi khi
định viết lại phương thức này và debug mãi ko ra (vì nó ko phải là lỗi):
Mã:
@Override
public boolean onCreateOptionsMenu(Menu menu) {
}
đơn giản vì gõ thiếu chữ s.
Eclipse cung cấp phương tiện giúp ta ghi đè phương thức của lớp cha với Source -
> Override/Implement Method, nhưng cực kỳ nhiều người không biết.
Hướng dẫn lập trình cơ bản với Android - Bài 1
Yêu cầu kiến thức cho lập trình Android:
Để lập trình android, mình nghĩ mọi người chỉ cần kiến thức java căn bản là hoàn
toàn ok. Căn bản ở đây có nghĩa là hiểu được thế nào là class, package, biết ý
nghĩa của các từ khóa như public, private, protected,... thành thạo các lệnh cơ
bản như if, for(), switch(), while(), ... biết sd các lệnh như Integer.parseInt() hay
String.valueOf()... Nên có thêm kiến thức về gói java.util vì đây là gói hỗ trợ nhiều
lớp rất mạnh được sử dụng trên mọi nền, ngoài ra các gói như java.io, java.net...
cũng được recommended
Các kiến thức về các gói lập trình cho desktop như java.awt, java.swing hoàn toàn
không cần thiết (bản thân mình cũng chưa sd cái này bao giờ, nhảy vào học java là
học J2ME luôn), hay các gói của J2ME cũng vậy Lập trình Android tuy cũng là lập
trình di động, nhưng các điện thoại sử dụng hđh Android có cấu hình rất mạnh
(Nexus One có VXL lên tới 1Ghz), vì vậy 2 nền tảng Android và J2ME cũng rất khác
nhau. Android có những gói riêng hỗ trợ lập trình cho nó và không yêu cầu khắt
khe về việc tối ưu code như J2ME. Thật đáng tiếc vì J2ME mình học ko ứng dụng
được mấy vào lập trình Android (tuy nhiên 1 số kỹ thuật cơ bản cho lập trình
game 2D như Sprite, double buffering, Tile... thì vẫn ko hề phí phạm chút nào )
Cài đặt Android để lập trình:
Để lập trình Android thì mỗi bộ SDK của Google là không đủ, bạn còn cần tích hợp
nó vào một IDE như Eclipse. Anh Giáp đã có 2 bài hướng dẫn rất chi tiết về cài đặt
Android trong Eclipse cũng như Netbeans, nhưng theo mình mọi người nên sử
dụng Eclipse hơn vì nó có nhiều tính năng hỗ trợ lập trình Google, còn Netbeans
thì plugin cho Android vẫn chưa hoàn thiện
Eclipse
Netbeans
Tiện thể mình nói luôn, mình học Android theo 2 cuốn Professional Android
Application Development và Unlocking Android. Cả 2 cuốn đều dành cho beginner
nhưng cuốn đầu code nhiều, giải thích ít, cuốn thứ 2 giải thích rõ ràng hơn. Nếu
có ai có ý định tham khảo thì nên đọc cuốn UA trước để hiểu rõ hơn Android, sử
dụng cuốn PAAD trong việc tham khảo các đoạn code cho lập trình.
Understanding Android Application:
Việc hiểu được các thành phần (component) tạo nên một ứng dụng Android là rất
cần thiết cho việc lập trình. Các thành phần này được chia làm 6 loại bao gồm:
1.Activity: hiểu một cách đơn giản thì Activity là nền của 1 ứng dụng. Khi khởi
động 1 ứng dụng Android nào đó thì bao giờ cũng có 1 main Activity được gọi,
hiển thị màn hình giao diện của ứng dụng cho phép người dùng tương tác.
2.Service: thành phần chạy ẩn trong Android. Service sử dụng để update dữ liệu,
đưa ra các cảnh báo (Notification) và không bao giờ hiển thị cho người dùng thấy.
3.Content Provider: kho dữ liệu chia sẻ. Content Provider được sử dụng để quản lý
và chia sẻ dữ liệu giữa các ứng dụng.
4.Intent: nền tảng để truyền tải các thông báo. Intent được sử dụng để gửi các
thông báo đi nhằm khởi tạo 1 Activity hay Service để thực hiện công việc bạn
mong muốn. VD: khi mở 1 trang web, bạn gửi 1 intent đi để tạo 1 activity mới hiển
thị trang web đó.
5.Broadcast Receiver: thành phần thu nhận các Intent bên ngoài gửi tới. VD: bạn
viết 1 chương trình thay thế cho phần gọi điện mặc định của Android, khi đó bạn
cần 1 BR để nhận biết các Intent là các cuộc gọi tới.
6.Notification: đưa ra các cảnh báo mà không làm cho các Activity phải ngừng
hoạt động.
Activity, Service, Broadcast Receiver và Content Provider mới là những thành
phần chính cấu thành nên ứng dụng Android, bắt buộc phải khai báo trong
AndroidManifest (tham khảo bài 2 có giới thiệu đầy đủ về file này).
Understanding Android Application Life Cycle:
Android có cơ chế quản lý các process theo chế độ ưu tiên. Các process có priority
thấp sẽ bị Android giải phóng mà không hề cảnh báo nhằm đảm bảo tài nguyên.
1.Foreground process: là process của ứng dụng hiện thời đang được người dùng
tương tác.
2.Visible process: là process của ứng dụng mà activity đang hiển thị đối với người
dùng (onPaused() của activity được gọi).
3.Service process: là Service đang running.
4.Background process: là process của ứng dụng mà các activity của nó ko hiển thị
với người dùng (onStoped() của activity được gọi).
5.Empty process: process không có bất cứ 1 thành phần nào active.
Theo chế độ ưu tiên thì khi cần tài nguyên, Android sẽ tự động kill process, trước
tiên là các empty process.
Cảm ơn các bạn đã theo dõi Sách lập trình android tiếng việt!!!
Nguồn:(Veda-sưu tầm)


Thứ Tư, 17 tháng 12, 2014

Sách lập trình android tiếng việt bài 2 - Một số chức năng cần biết khi lập trình Android với Eclipse

(Veda)Hôm nay sách lập trình android tiếng việt sẽ giới thiệu với các bạn về một số chức năng cần biết khi lập trình Android với Eclipse. Những điều mình nêu ra dưới đây đều là cơ bản, có thể các pro đã biết hết rồi, nhưng như mình đã nói, bài này là dành cho newbie với hi vọng gia tăng kiến thức cơ bản cùng giảm thời gian tìm kiếm cho các bạn.
1.Debug cho ứng dụng Android:
Nhiều người chuyển từ J2SE hoặc J2ME sang Android sẽ ngạc nhiên vì câu lệnh debug kinh điển System.out.println() không còn in ra trên cửa sổ Console nữa.
Google đã thay thế nó bằng Logcat, một cửa sổ ghi lại toàn bộ hoạt động của hệ điều hành. Để mở Logcat, trước tiên các bạn chọn Window -> Open Perspective -> Debug. Nếu ko thấy option Debug thì chọn Other và tìm Debug trong cửa sổ mới hiện ra. Sau đó chọn tab Debug mới xuất hiện ở góc trên bên phải của Eclipse
(xem hình). Theo kinh nghiệm của mình thì tốt nhất là Maximize Logcat ra luôn cho dễ quan sát.


Cảm nhận ngày xưa khi mới sử dụng Logcat là rối và khó dùng. Nhưng càng về sau mình càng quen và thấy nó tiện hơn Console nhiều, vì Console chỉ đưa ra
thông báo do chúng ta gọi, còn Logcat thì đưa cả luôn những thông báo của hệ điều
hành, giúp chúng ta nắm được hệ điều hành đang làm gì, gọi đến cái gì, khởi chạy những gì...

2.File Explorer của Android:
File Explorer là một chức năng hữu ích Google đưa vào giúp chúng ta quản lý file trong sd card và cả file system data (chỉ quản lý được của emulator, không thể truy nhập system data của thiết bị thật). FE giúp bạn dễ dàng đưa file vào / lấy file ra trong sdcard ảo của emulator, xóa cơ sở dữ liệu của chương trình để khởi tạo lại (only emulator)...
Mở FE bằng cách vào Window -> Show View -> Others -> Android -> File
Explorer. Mình để FE trong cửa sổ Debug cho tiện quản lý.


Cảm ơn các bạn đã theo dõi Sách lập trình android tiếng việt!!! các bạn có thể đọc Sách lập trình android tiếng việt bài  3 tại đây.
Nguồn:(Veda-sưu tầm)